Contacta amb nosaltres

En compliment al Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), se l'informa que les dades personals que ens proporcioni en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer responsable del qual és Francesc Torrents Massanas, SLU i seran tractades amb la finalitat de la presentació de serveis per part de la mateixa. En virtut del que disposa l'article 15 i següents del Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell, vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets sol·licitant els models corresponents per poder tramitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades, retirada i oposició, dirigint-se per escrit a Francesc Torrents Massanas, SLU amb direcció c/Pení, 33 baixos - 17600 Figueres (GIRONA) o a l'adreça de correu info@sipe.cat, en ambdós casos sent indispensable que adjunti una còpia del DNI.

Estem en Contacte

Si tens algun dubte, incidència, necessites un pressupost, etc. No dubtis a contactar amb nosaltres mitjançant els següents canals. Per visites a l'oficina cal demanar cita prèvia.


La nostra Oficina

  • Direcció: Carrer Pení, 33 Baixos, 17600 Figueres, Girona
  • Telèfon: (+34) 616 107 177
  • Email: info@sipe.cat

Horaris d'Oficina

  • Dilluns - Dijous: 08:30 a 13:30 - 15:00 a 18:00
  • Divendres: 08:00 a 16:00
  • Dissabtes I Diumenges: Guàrdies (segons contracte)